Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Oferta edukacyjna LP skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Każdego roku kilka tysięcy osób dowiaduje się czegoś o lesie i przyrodzie od dobrzejewickich leśników. Zarówno leśniczowie, jak i pracownicy biura Nadleśnictwa pomagają w organizacji akcji, oprowadzają dzieci i młodzież po lesie, biorą udział w pogadankach w szkołach, konkursach, udostępniają las na wszelkie imprezy o charakterze ekologicznym i rekreacyjnym.

Grupy zorganizowane chcące odwiedzić leśne ścieżki edukacyjne Nadleśnictwa prosimy umawiać pod nr telefonu 0-56 674 25 04.