Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Toruniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Nadleśnictwo Dobrzejewice jako jednostka podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu może się legitymować międzynarodowym "certyfikatem dobrej gospodarki leśnej FSC" nr SGS-FM/COC-000916 .

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu po raz pierwszy otrzymała certyfikat FSC w 2002 roku. Po upływie ważności tego dokumentu i przeprowadzeniu audytu wznawiającego w 2007 i 2012 roku, przyznano go dyrekcji ponownie. Certyfikat jest ważny do 01.01.2018.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się także ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy sprawdzili zgodność prowadzonej gospodarki leśnej przez jednostki RDLP w Toruniu z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Pozytywny wynik audytu pozwala toruńskiej dyrekcji legitymować się już drugim certyfikatem, obok certyfikatu FSC. Formalnie certyfikacja została PEFC udzielona 28 listopada 2011 i wygasała 27 listopada 2014 r.

Po kolejnym audycie przeprowadzonym przez firmę SGS w grudniu 2014 roku, certyfikat PEFC został przedłużony do 28.11.2017 r.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych