Lista aktualności Lista aktualności

Nie dotykaj!

Wiosną można spotkać ukryte w lesie młode łosie, sarny, jelenie czy zające. Apelujemy! Nie wolno ich dotykać ani zabierać!

Praktycznie wszystkie zgłoszone wypadki znalezienia „porzuconego" młodego zwierzęcia to fałszywy alarm. Nie należy zbytnio zbliżać się do takich zwierząt, dotykać ich i pod żadnym pozorem zabierać ich z lasu. Pozostawianie młodych zwierząt samych, np. zajęcy, saren czy dzików, to nie brak dbałości o potomstwo ze strony rodziców, ale wręcz przeciwnie - objaw troski o ich byt. To wypracowana przez zwierzęta strategia przetrwania: młode zwierzę nie wydziela intensywnego zapachu, więc nie wyczują go drapieżniki, mało się porusza i ma maskujące ubarwienie, co zapewnia mu ochronę. Ciągła obecność dorosłych zwierząt w pobliżu zagraża młodym i ściąga uwagę drapieżników. Matka dyskretnie obserwuje młode, a zbliża się do nich tylko na czas karmienia.

Zabierając z lasu młode zwierzę na oczach jej matki, wyrządzamy wielką krzywdę. Takie „uratowane" zwierzę w zasadzie nie ma szans na wychowanie wśród ludzi i powrót do naturalnego środowiska.

Zakaz płoszenia, chwytania i przetrzymywania dziko żyjących zwierząt stanowi m.in. ustawa o lasach (Art 30) oraz prawo łowieckie (Art 9)

Dotykając młode zwierzę, szkodzimy mu. Przechodzi naszym zapachem, który potem odstrasza jego naturalnych opiekunów.